PUR30 Ivy – HỘI THẢO ZOOM ONLINE

🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯
HỘI THẢO ZOOM ONLINE
🔥🔥🔥🔥🔥
📣📣📣📣📣📣

📌ngày 2/12/2021-VÀO LÚC

19h : 00 VIỆT NAM
20h : 00 TAIWAN
21h : 00 Giờ Hàn Quốc

PHÒNG HỌP SẼ ĐƯỢC MỞ TRƯỚC 30 PHÚT , CÁC BẠN BÁO KHÁCH HÀNG VÀO SỚM , ỔN ĐỊNH VỊ TRÍ VÀ CÁC THIẾT BỊ NGHE NHÌN

GIẢNG VIÊN : Ivy
PHÒNG HỌP :
ID : 8686168888
MẬT MÃ: ???

Nhớ đánh tên người giới thiệu Ivy
+tên bạn

ĐÚNG :20h15 ( Taiwan ) KHOÁ PHÒNG HỌP NÊN CÁC BẠN NHẮC NHỞ KHÁCH HÀNG VÀO SỚM GIỮ CHỖ
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

PUR30 Ivy - HỘI THẢO ZOOM ONLINE - Hệ thống ALPHA Việt Nam